Έναρξη Πρακτικής Άσκησης (2021)

ΚΑΛΕΣΜΑ

Καλούνται οι καταρτιζόμενοι των οποίων ανεστάλη η Πρακτική Άσκηση στις 9/11/2020 λόγω Covic-19, να προσκομίσουν πλήρως συμπληρωμένο το βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, έως και την ημέρα της αναστολής.

Η προσκόμιση του παραπάνω θα γίνεται κατά τις ώρες 14:30 έως 17:00 καθημερινώς, με καταλυτική ημερομηνία στις 21/5/2021.

Ακολουθούν οδηγίες για την  Έναρξη και Λήξη της Πρακτικής Άσκησης.

 

ΕΝΑΡΞΗ   ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ   ΑΣΚΗΣΗΣ

Η έναρξη Πρακτικής Άσκησης δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί άλλη ημερομηνίας πέραν της 1ης και της 15ης έκαστου μήνα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΕΝΑΡΞΗΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ  ΑΣΚΗΣΗΣ

 1. Βεβαίωση ή βεβαιώσεις που να πιστοποιείται :
  1. Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
  2. Ο Αριθμός Μητρώου Ασφάλισης – Ι.Κ.Α.
  3. Ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
 2. Φωτοαντίγραφο  Δελτίου  Αστυνομικής  Ταυτότητας (και των δύο όψεων).
 3. Ηλεκτρονική  μορφή  βιβλίου  Πρακτικής  Άσκησης (θα παραληφθεί από τη Διεύθυνση του Ι.Ε.Κ. ή θα αποσταλεί με e-mail).
 4. Αίτηση έναρξης Πρακτικής Άσκησης. ΑΙΤΗΣΗ_Έναρξης_ΠΑ
 5. Βεβαίωση έναρξης εργοδότη. ΒΕΒΑΙΩΑΣΗ_Εργοδότη_ΠΑ
 6. Υπεύθυνη Δήλωση έναρξης Πρακτικής Άσκησης στο ηλεκτρονικό σύστημα. Υ.Δ.Έναρξης_ΠΑ
 7. Βεβαίωση Εργάνη.

 

ΛΗΞΗ   ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ   ΑΣΚΗΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΛΗΞΗΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ  ΑΣΚΗΣΗΣ

 1. Βεβαίωση παρουσίας εργοδότη. ΒΕΒΑΙΩΣΗ_Λήξης_Εργοδότη
 2. Αίτηση περάτωσης Πρακτικής Άσκησης. ΑΙΤΗΣΗ_ΛΗΞΗΣ Π.Α. 
 3. Συμπληρωμένο πλήρως και υπογεγραμμένο από τον εργοδότη και καταρτιζόμενο, το βιβλίο Πρακτικής.

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ Δ.Ι.Ε.Κ. ΞΑΝΘΗΣ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...