Εγγραφές επιτυχόντων υποψηφίων καταρτιζομένων από το παράλληλο μηχανογραφικό εισδοχής στα Δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Α. Προθεσμίες Εγγραφών.
Οι επιτυχόντες υποψήφιοι που υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό καλούνται, από την Πέμπτη 1η Σεπτεμβρίου 2022 έως και την Δευτέρα 12η Σεπτεμβρίου 2022, ώρες 15:00 έως 18:00 στο Δημόσιο ΙΕΚ Ξάνθης (1ο ΕΠΑ.Λ. Νεάπολη (Εκτενεπόλ) τ.κ. 67100 Ξάνθη), να υποβάλλουν Αίτηση Εγγραφής (πατήστε ΕΔΩ για τη λήψη του αρχείου). Όσοι υποψήφιοι δεν καταθέσουν αίτηση εντός της παραπάνω καθορισμένης προθεσμίας, αυτομάτως θεωρούνται ότι, δεν επιθυμούν να εγγραφούν.
Β. Δικαιολογητικά.
Οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:
1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
2. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΕΠΑ.Λ. κλπ – ΟΧΙ πτυχία Ανώτερης Βαθμίδας π.χ. ΑΕΙ, ΤΕΙ)
3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
4. Τα αποδεικτικά των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων

Σημείωση: 1η Τα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα (Ν.4250/2014)
2η Όλοι οι υποψήφιοι που υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό, μπορούν εάν επιθυμούν, να υποβάλλουν νέα αίτηση στην αντίστοιχη διαδικασία υποβολής αιτήσεων η οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο το μήνα Σεπτέμβριο, στην ηλεκτρονική εφαρμογή Επιλογής Υποψηφίων Καταρτιζομένων σε ΔΙΕΚ του ΥΠΑΙΘ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ πως, ο υποψήφιος καταρτιζόμενος έχει δικαίωμα εγγραφής σε ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ τμήμα του ΔΙΕΚ της επιλογής του.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...