Έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ μέχρι και την Τρίτη 2 Μαΐου 2023, ώρα 12:00

Έναρξη λειτουργίας του Μητρώου: Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023, ώρα 13:00
Λήξη λειτουργίας του Μητρώου: Τρίτη 2 Μαΐου 2023, ώρα 12:00.
Η είσοδος στη ψηφιακή πλατφόρμα του ΜΗΤΡΩΟΥ θα γίνεται πλέον με χρήση προσωπικών κωδικών TAXISNET.

https://mitrooiek.minedu.gov.gr/#/JobApplication/WelcomeCandidate

Νέοι υποψήφιοι εκπαιδευτές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.Ι.Ε.Κ. και Ε.Σ.Κ.

Επίσης τα ήδη ενταγμένα στο Μητρώο μέλη έχουν τη δυνατότητα να επικαιροποιήσουν στοιχεία της αίτησή τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Υπενθυμίζουμε ότι μετά την συμπλήρωση ή επικαιροποίηση της αίτησης θα πρέπει πάντα να οριστικοποιείτε την αίτησή σας. ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΤΗΣΕΤΕ ΑΠΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ.

Μετά την παραπάνω ημερομηνία λήξης της προθεσμίας θα εκκινήσει ο διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων του Μητρώου.  Μετά τη λήξη του διοικητικού ελέγχου θα εκδοθούν σχετικές ανακοινώσεις.

Η αμοιβή των εκπαιδευτών καθορίζεται σύμφωνα με το N.3276/23-12-2013 (ΦΕΚ 3276/2013 τ.Β’) και η ωριαία αντιμισθία ανέρχεται στο ποσό:
των δεκαπέντε (15) ευρώ μικτά για κατόχους πτυχίου ΑΕΙ-ΑΤΕΙ
των δεκαοκτώ (18) ευρώ μικτά για κατόχους πτυχίου ΑΕΙ-ΑΤΕΙ και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
των είκοσι(20) ευρώ μικτά για κατόχους πτυχίου ΑΕΙ-ΑΤΕΙ και διδακτορικό τίτλο σπουδών.

Παρατείνεται η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ένταξης και επικαιροποίησης μέχρι και την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 20:00

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...