ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ και ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ καταρτιζομένων έως 16-2-2023

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ:

Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για μετεγγραφή σε εξάμηνο κατάρτισης ενεργοποιείται μετά την έκδοση αποτελεσμάτων φοίτησης. Η προθεσμία για την καταχώριση των αιτημάτων και την ανάρτηση των δικαιολογητικών είναι μέχρι την έναρξη του εαρινού εξαμήνου (16-2-2023 για τα Δημόσια ΙΕΚ και 1-3-2023 για τα Ιδιωτικά ΙΕΚ). Οι αιτήσεις μετεγγραφής υποβάλλονται από το ΙΕΚ υποδοχής του καταρτιζόμενου/νης (εκεί όπου επιθυμεί να φοιτήσει) και θεωρούνται πλήρεις ΜΟΝΟ εφόσον ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ επισυναφθούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά από τον υποψήφιο προς μετεγγραφή.

ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:

Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για αλλαγή ειδικότητας στο Β’ ή Γ’ εξάμηνο κατάρτισης ενεργοποιείται μετά την έκδοση αποτελεσμάτων φοίτησης. Η προθεσμία για την καταχώριση των αιτημάτων και την ανάρτηση των δικαιολογητικών είναι μέχρι την έναρξη του εαρινού εξαμήνου (16-2-2023 για τα Δημόσια ΙΕΚ και 1-3-2023 για τα Ιδιωτικά ΙΕΚ).

Η διαδικασία αφορά μόνο καταρτιζόμενους που θα φοιτήσουν στο Β’ ή στο Γ’ εξάμηνο και έχουν ήδη φοιτήσει σε ειδικότητα με ΙΔΙΑ ακριβώς μαθήματα στο/α προηγούμενο/α εξάμηνο/α κατάρτισης. Μετά την αλλαγή ειδικότητας δεν θα έχουν δικαίωμα να προχωρήσουν με την κατάρτιση στην αρχική τους ειδικότητα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...