ΝΕΑ Επιδοτούμενη Πρακτική Άσκηση

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αφορά ΜΟΝΟ τους σπουδαστές ΔΙΕΚ που έχουν ολοκληρώσει το θεωρητικό μέρος των σπουδών τους έως και τον Αύγουστο του 2020.

Η Πράξη «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» (MIS 5069416) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα ένταξης των καταρτιζομένων επαγγελματικής κατάρτισης, και ειδικότερα των καταρτιζομένων ΙΕΚ, στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση.

Θα επωφεληθούν 2.000 καταρτιζόμενοι από δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και από ιδιωτικά ΙΕΚ, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το θεωρητικό μέρος των σπουδών τους, ενώ δεν έχουν πραγματοποιήσει το εξάμηνο της πρακτικής άσκησης και ως εκ τούτου δεν έχουν λάβει την αντίστοιχη πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Η Πράξη υλοποιείται από τις οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων:
– Ινστιτούτο εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) ως συντονιστής φορέας
– Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ)
– Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
– Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου της ΕΣΕΕ (ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ) και
– τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

Για τους συμμετέχοντες στην πρακτική άσκηση προβλέπεται η χορήγηση επιδόματος ύψους 3,185 € / ώρα.

Οι αιτήσεις συμμετοχής για τους ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΙΕΚ καθώς και για τις ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ που επιθυμούν να προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης, υποβάλλονται ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ στον ηλεκτρονικό ιστότοπο της Πράξης: https://www.e-iekpraktiki.gr

Επίσης, στον ηλεκτρονικό ιστότοπο της Πράξης:
https://www.e-iekpraktiki.gr είναι διαθέσιμες:

->οι προσκλήσεις για ΩφελούμενουςΕκπαιδευόμενους ΙΕΚ και Επιχειρήσεις,


->αναλυτικές οδηγίες υποβολής αίτησης καθώς και


->όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες για συμμετοχή στο έργο

Πληροφορίες: ΙΝΕ / ΓΣΕΕ – Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) – Ανατολική Μακεδονία / Θράκη, Δυτική Ελλάδα

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Ξάνθη (Δ/νση: Γεωργίου Κονδύλη & Ακρίτα, Τ.Κ. 67100)
Μαρία Κώστογλου
Τηλ.: 25410 64448 / 25410 84385
E-mail: emacedoniathrace@reg.inegsee.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...