Σχετικά με το Δ.ΙΕΚ – Προφίλ

Προφίλ

Το Δ.Ι.Ε.Κ Ξάνθης πρωτο-λειτούργησε το 1994 υπό την εποπτεία του Ο.Ε.Ε.Κ. με πλήθος ειδικοτήτων, καταρτιζόμενων, και εκπαιδευτών να έχουν περάσει επιτυχώς το κατώφλι του. Από το 2011 το Δ.Ι.Ε.Κ. Ξάνθης λειτουργεί, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιας (ΓΓΔΒΜΝΓ). Η φοίτηση είναι ΔΩΡΕΑΝ όπως και σε όλα τα Δημόσια ΙΕΚ της χώρας.

Στο ΙΕΚ μπορούν να εγγραφούν οι απόφοιτοι οποιουδήποτε τύπου Λυκείου (Γενικού, Επαγγελματικού) καθώς και οι απόφοιτοι των ΕΠΑΣ και των ΤΕΕ. Οι εγγραφές καρτατιζομένων γίνονται δύο φορές το χρόνο (Σεπτέμβριο και Φεβρουάριο), σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (ΓΓΔΒΜΝΓ). Η φοίτηση στα ΙΕΚ είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικών ωρών ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών, και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Αρχείο Διατελέσαντων Διευθυντών/Διευθυντριών του Δ.Ι.Ε.Κ. Ξάνθης

1/9/2022-σήμερα

1/9/2021-31/8/2022

1/9/2010-31/8/2021

1/7/2010-31/8/2010

1/9/2004-30/6/2010

23/8/1994-31/8/2004

Διευθύντρια: Ζαφειρούλα Κοτσάκη

Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Όλγα Μουστακίδου

Διευθυντής: Σάββας Μακρής

Προσωρινός Διευθυντής: Νικόλαος Σταματόπουλος

Διευθυντής: Δημήτριος Σπυρίδης

Διευθυντής: Βασίλειος Μιχαλακίδης


Οργανόγραμμα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
Ζαφειρούλα Κοτσάκη  ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής B.Sc, B.Sc, M.Ed, M.Ed

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Μαρκέλα Δοξαρά ΠΕ81 B.Sc, B.Sc-Int.M.Sc, M.Sc

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: 
Όλγα Μουστακίδου, ΠΕ18.33 Βρεφονηπιοκόμοι B.Sc
Ηλίας Πετειναράκης, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής B.Sc
Ιωάννης Γαναντζώτης, ΠΕ84 Ηλεκτρονικών B.Sc 


Εξάμηνα Ωράριο Μαθημάτων

Έτος και εξάμηνα κατάρτισης

Κάθε έτος κατάρτισης των ΙΕΚ αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. (Εκτός εξαιρέσεων που επισημαίνονται στην αρχή του έτους).

Περιλαμβάνει δύο αυτοτελή εξάμηνα κατάρτισης, το χειμερινό και το εαρινό.

 • Το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει την 1η Οκτωβρίου και λήγει την 14η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους
 • Το εαρινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει την 15η Φεβρουαρίου και λήγει την 30η Ιουνίου του ίδιου έτους.

Κάθε εξάμηνο κατάρτισης περιλαμβάνει 14 πλήρεις εβδομάδες και 2 εβδομάδες εξέτασης – αποτελέσματα.

Η κατάρτιση κάθε έτους είναι πλήρης όταν πραγματοποιηθούν όλες οι προβλεπόμενες ώρες.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν πραγματοποιηθεί κάποια ώρα κατάρτισης, αυτή αναπληρώνεται

Ωράριο μαθημάτων του Δ.ΙΕΚ Ξάνθης

με 2 διαλείμματα

1η ώρα – 2η ώρα    14:30 – 16:00
3η ώρα – 4η ώρα    16:15 – 17:45
5η ώρα – 6η ώρα    18:00 – 18:45 – 19:30

ή με 1 διάλειμμα

1η ώρα – 3η ώρα    14:40-15:25-16:10-16:55
4η ώρα – 6 η ώρα   17:15-18:00-18:45-19:30

Διακοπές – Αργίες

Κατάρτιση και πάσης φύσεως διαδικασίες κατάρτισης δεν γίνονται κατά τις εξής χρονικές περιόδους:

α) Τις διακοπές:

 1. Χριστουγέννων, από 24 Δεκεμβρίου έως και 6 Ιανουαρίου
 2. Πάσχα, από Μ. Δευτέρα έως και την Παρασκευή της Διακαινησίμου
 3. Θερινές, από 1ης Ιουλίου μέχρι 30ης Σεπτεμβρίου.

β) Τις επίσημες αργίες:

 1. 28η Οκτωβρίου
 2. 30η Ιανουαρίου
 3. Καθαρή Δευτέρα
 4. 25η Μαρτίου
 5. 1η Μαίου
 6. Του Αγίου Πνεύματος

γ) Κατά τις ημέρες που έχουν χαρακτηριστεί ως ημέρες τοπικής αργίας στην έδρα του κάθε Δ.ΙΕΚ λόγω θρησκευτικής ή άλλης εορτής

 1. 29η Αυγούστου (Πολιούχος Ξάνθης, Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος)
 2. 4η Οκτωβρίου (Ελευθέρια Ξάνθης)


Συχνές ερωτήσεις

Πόσο διαρκεί η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ;

Η φοίτηση διαρκεί 5 εξάμηνα εκ των οποίων το 1 εξάμηνο είναι ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ και τα υπόλοιπα 4 σπουδών. Το εξάμηνο πρακτικής μπορεί να γίνει και κατά τη διάρκεια των εξαμήνων σπουδών (φυσικά εκτός ωραρίου κατάρτισης).

Ποιο είναι το ωράριο των μαθημάτων στο Δ.ΙΕΚ Ξάνθης;

Τα μαθήματα κατάρτισης στο ΙΕΚ Ξάνθης γίνονται κατά βάση κατά τις απογευματινές ώρες και από 14:30 έως 19:30.

Πώς κάνω την εγγραφή μου στο Δ.ΙΕΚ;

Κάνετε ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΒΜ και αν επιλεγείτε τότε εγγράφεστε στο ΙΕΚ που επιλεγήκατε. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να φέρετε για την εγγραφή σας.

Που και Πότε γίνονται αιτήσεις για τα Δ.ΙΕΚ:

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου στο σύνδεσμο https://diek.it.minedu.gov.gr. Οι ημερομηνίες των αιτήσεων ανακοινώνονται από την ιστοσελίδα της ΓΓΔΒΜ (http://www.gsae.edu.gr) οπότε θα πρέπει να ενημερώνεστε μέσω αυτής. Η προκήρυξη των νέων ειδικοτήτων γίνεται συνήθως μέσα στο καλοκαίρι πριν την έναρξη των μαθημάτων οπότε γίνονται και οι ηλεκτρονικές αιτήσεις επιλογής.

Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για την εγγραφή στο ΙΕΚ;

Σχετικά με την εγγραφή σας στο ΙΕΚ που επιλεγήκατε, θα χρειαστούν: 

 • Απολυτήριος Τίτλος Λυκείου (Γενικό, ΤΕΕ, ΕΛΑΛ, ΕΠΑΣ ΤΕΛ κα)
 • Φωτοτυπία Ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό Πολυτεκνίας – Τριτεκνίας (Μοριοδοτούνται επιπλέον, εφόσον υπάρχουν)
 • Επαγγελματική Προϋπηρεσία στην αιτούμενη ειδικότητα. (Μοριοδοτείται επιπλέον, εφόσον υπάρχει)
 • Οι αλλοδαποί πρέπει να προσκομίσουν άδεια παραμονής και αν δεν έχουν αντίστοιχο τίτλο από σχολείο της χώρας μας, πιστοποιητικό Ελληνομάθειας.

Είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση στα Δ.ΙΕΚ;

Είναι υποχρεωτική σε όλα τα μαθήματα και το όριο των απουσιών είναι το 15% των συνολικών ωρών του κάθε μαθήματος για τις 15 εβδομάδες που διαρκεί η κατάρτιση του κάθε εξαμήνου. (Για παράδειγμα αν το μάθημα διδάσκεται 2 ώρες ανά εβδομάδα και άρα συνολικά 2ωρες Χ 15εβδ = 30ωρες, ο μέγιστος αριθμός απουσιών που μπορεί να κάνει ο καταρτιζόμενος είναι 5 για το συγκεκριμένο μάθημα).

Ποια είναι τα δίδακτρα στα Δ. ΙΕΚ;

Η φοίτηση στα Δ. ΙΕΚ είναι πλέον δωρεάν.

Ποια είναι η ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων;

Ημερομηνίες μαθημάτων ανακοινώνονται πριν την έναρξή τους τον Οκτώβριο για το φθινοπωρινό εξάμηνο και τον Φεβρουάριο για το Εαρινό εξάμηνο κατάρτισης.

Ποιες είναι οι τρέχουσες ειδικότητες στο Δ.ΙΕΚ Ξάνθης;

Βρείτε τις ειδικότητες του τρέχοντος εξαμήνου κατάρτισης εδώ

Τι γίνεται με την Πιστοποίηση;

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την πιστοποίηση θα απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ (http://www.eoppep.gr).

Πότε και πώς ξεκινάω πρακτική άσκηση αποφοίτου;

Η πρακτική ξεκινάει κάθε 1 ή 15 του μήνα. Για να ξεκινήσετε πρακτική άσκηση θα πρέπει να είστε απόφοιτος/η κάποιου ΙΕΚ χωρίς να έχετε πιστοποιηθεί στην ειδικότητα που θα κάνετε πρακτική. Περισσότερες πληροφορίες εδώ