Οργανόγραμμα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Ζαφειρούλα Κοτσάκη  ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής B.Sc, B.Sc, M.Ed

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Μαρκέλα Δοξαρά ΠΕ81 B.Sc, B.Sc-Int.M.Sc, M.Sc

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:
Όλγα Μουστακίδου, ΠΕ18.33 Βρεφονηπιοκόμοι B.Sc
Ηλίας Πετειναράκης, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής B.Sc