Οργανόγραμμα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Ζαφειρούλα Κοτσάκη  ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής B.Sc, B.Sc, M.Ed

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:
Όλγα Μουστακίδου, ΠΕ18.33 Βρεφονηπιοκόμοι B.Sc
Ηλίας Πετειναράκης, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής B.Sc