Θέσεις για Πρακτική Άσκηση

30-9-2022 Praktiker Συνεργασία με ΙΕΚ για Πρακτική Άσκηση σπουδαστών

19-1-2023 ανακοίνωση της Aldemar Resorts για Πρακτική Άσκηση σπουδαστών